Bataafse Republiek

Al sinds 1798 het enige wettige (neder)land!

Login

Visitors

We have 34 guests and no members online

Deze website is gebouwd voor jou. Want jij bent de toekomst van onze republiek.
Dus laten we maar meteen ter zake komen, want alleen met jouw hulp kan onze
republiek weer tot leven komen.
De Bataafse Republiek heeft namelijk nooit opgehouden te bestaan = bestaat
nog steeds.

Hoe kan dat?

Onze Bataafse Republiek had in 1795 een vliegende start met een "Menschenrechtenverklaring
voor den Mensch en den Burger": een prachtige en krachtige verklaring, waarin
beter voor de mensen gezorgd werd dan in de hedendaagse verklaringen.
In 1798 werd de "Grondwet voor het vrije Nederlandsche Volk" (ook wel Staatsregeling 1798
genoemd) goedgekeurd door de Constitutionele Volksvergadering en via een referendum ook
door het volk.
Voel je het verschil tussen een Grondwet van het Volk en de latere Grondwetten voor het Volk?
(die ook niet meer aan het volk voorgelegd werden ter goedkeuring).

In 1799 viel Napoleon Bonaparte met zijn Franselegers onze republiek binnen en veroverde deze.
Het plunderen begon.
In 1801 drong hij onze republiek een nieuwe grondwet op, waarin wij veel van onze Bataafse vrijheid verloren.
Dat werd in de loop van de jaren alleen maar erger, want Napoleon had veel geld nodig voor zijn legersoldaten.

In 1814 juichten wij toen Napoleon de Slag bij Waterloo verloor.
Maar toen bleek dat de overwinnaars (Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) ons de Bataafse Republiek
niet "teruggeven"wilden. In naam van het Heilige Roomse Rijk werd het Koninkrijk der Nederlanden opgericht
en stadhouder Willem V, die wij in 1795 uit ons land verjaagd hadden, bood aan de Paus aan het Roomse Rijk
in dit Koninkrijk te vertegenwoordigen. Met toestemming van de Paus en doof voor de protesten van het volk,
benoemde hij zichzelf tot Koning Willem I.
En na hem kwamen Willem II, Willem III, Emma von Pyrmont, Wilhelmina de Ranitz, Juliana von Lippe Biesterfeld,
Beatrix von Amtsberg en nu denken veel mensen dat Willem Alexander von Amtsberg onze koning is.

Dat is niet zo!
Het is een juridisch feit dat onze Bataafse Republiek door oorlogsgeweld van Napoleon veroverd is.
Waardoor we met geweld tot Frans grondgebied gedwongen werd.
De overwinnaars op Napoleon hebben die oorlogsdaad NIET opgeheven, maar voortgezet door in naam van het
Heilige Roomse Rijk een Koninkrijk der Nederlanden te stichten. Zonder de Bataafse Republiek op te heffen!

Dus op het grondgebied, bekend als Nederland, was en is er nog steeds de Bataafse Republiek van kracht.
Ook al werd sinds 1814 de illusie van een Koninkrijk der Nederlanden geschapen, die al zo oud is, dat heel
veel Nederlanders niet beter weten.
Maar "Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitschen Bloed...." is het zingen van een leugen, die ook 8 miljoen
volwassen Nederlanders niet tot waarheid kan maken.

Deze website is een van de acties om de oorlogsdaden van 1799 en 1814 ongedaan te maken.
Het "Vrije Nederlansche Volk" uit 1798 mag geweldloos bevrijd worden van het Koninkrijk der Nederlanden,
dat nota bene in 2010, tegen de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet (2005) in, door
"koningin" Beatrix onze soevereiniteit verkwanselde aan een ondemocratische Europese (zakkenvullers)Unie.